Zonta Gouda lanceert Hennie de Wijs Prijs

Doe mee aan de Hennie de Wijs prijs! Voor alle talentvolle MBO-Studente in de techniek heeft Zonta Gouda een nieuwe award in het leven geroepen: De Hennie de Wijs Prijs. Deelname is gratis en deelneemsters maken kans een prijs van €1000,- Waarom “de Wijsprijs”? We willen passie van de studentes voor techniek delen en andere meiden inspireren!

Waarom deze prijs?

· Erkenning voor technische MBO-opleidingen van jonge vrouwen in de technische sectoren; dit stimuleert de zelfstandigheid van vrouwen.
· Het stimuleren van techniek voor jonge vrouwen in kader van gender gelijkheid. Dit bevordert gelijke kansen en gelijke beloning van vrouwen t.o.v. mannen voor nu en in de toekomst.
· Het bevorderen van genderdiversiteit in de technische sector. Vrouwen zijn goed in staat creatieve oplossingen te brengen en kunnen door nieuwe invalshoeken technische vooruitgang stimuleren.
· Een meer evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in de techniek draagt bij aan een positieve werkomgeving, waarin gelijkwaardigheid en respect centraal staan.

Deelname

 • Je kunt meedoen aan de competitie “Hennie-de-Wijs-Prijs” als ambitieuze MBO studente van een technische MBO opleiding in Midden-Holland als tweede-of derde jaar studente van het studiejaar 2023-2024 door je zelf aan te melden òf je wordt door anderen aangemeld. Dit laatste kan b.v. vanuit het bedrijf zijn, waar jij stage loopt.
 • Voor de winnaar is er als prijs €1000,–; deze is vrij te besteden aan b.v. reiskosten, opleiding, stage, etc.
 • Iedere deelnemer doet mee met zijn eigen unieke mailadres.
 • Deelname is gratis.

Praktische criteria

 • Je hebt aantoonbaar technische interesse/ aanleg en hebt de ambitie hier in door te gaan werken en door te ontwikkelen.
 • Je bent enthousiast, je bent nieuwsgierig naar innovatie, jij probeert verschil te maken bij de uitvoering van plannen/binnen jouw stage, je bent sociaal naar anderen en maatschappelijk betrokken.
 • Als student heb je voldoende studieprestaties [richtlijn: gemiddeld ruime voldoendes].
 • Als winnaar van de ZONTA Gouda | Hennie de Wijs prijs ben jij beschikbaar om een paar keer per jaar op te treden als ambassadeur, met doelstelling meiden van het basisonderwijs te stimuleren voor het technisch middelbaar beroeps onderwijs, een en ander aan acties in overleg met Zonta-Gouda. Enige Media-aandacht is hierbij denkbaar [dit zal 2 à 3x een bezoek aan een basisschool zijn ism een van onze leden].
 • Bij goede gezondheid ben jij op 17 oktober 2024 vanaf 16.00 uur aanwezig bij de prijsuitreiking van de Hennie-de-Wijs-prijs 2024 op een nader te bepalen locatie in Gouda om de prijs in ontvangst te nemen.

 Aanmelding

 • Aanmeldingen vòòr 30 juni 2024 op het mailadres dewijsprijs@gmail.com of via jullie docent, die het aan ons doorgeeft.
 • Jouw motivatie/presentatie/aanbeveling moet uiterlijk 9 september 2024 bij ons binnen zijn.
 • Mbt jouw presentatie: Presenteer jezelf in een korte videopresentatie – vertel over jou zelf, kennis en kunde en/of over jouw stage. Ipv een eigen filmpje kunnen wij jou ook kort interviewen, geef dit tijdig aan ons aan.
 • Mbt aanbeveling: Een motivatiebrief van jouw docent, stagebegeleider o.i.d. kan een extra toevoeging zijn.

 Beoordeling

 • De jury bestaat uit 4 leden: 1x Zonta lid, 3 externe vrouwelijke leden uit het technische bedrijfsleven.
 • Beoordeling volgens onze praktische criteria.
 • Over de uitslag valt niet te corresponderen.
 • Persoonsgegevens zullen bij inzenden worden geverifieerd en niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

HENNIE DE WIJS (1896-1975)

Hennie de Wijs is een mooi, inspirerend voorbeeld van één van de 1ste vrouwen uit Gouda met een technische opleiding, die zich als scheikundige zelfstandig ontwikkeld heeft tot een expert op het gebied van technische processen. Hennie was scheikundig ingenieur, opgeleid aan de TU Delft. Zij viel op met haar proefschrift “Samenstelling en bestendigheid van enige metaal-ammoniak ionen”.

In 1926 kwam zij aan het hoofd van het laboratorium van zeepfabrikant Viruly’s Stoomzeepziederij “De Hamer”- producent van wasmiddelen in Gouda. Ze werd een expert op het gebied van de technische-en gebruikersaspecten.

In 1930 vestigde zij zich als zelfstandig onderzoekster en richtte haar eigen Adviesbureau en Laboratorium voor Was techniek op. Van 1939 tot 1941 publiceerde zij in het maandblad van de Vereniging van Nederlandse Huisvrouwen artikelen over diverse aspecten van de was en trad ze op als was adviseur voor de leden van de vereniging. Haar bedrijf heeft tot in de jaren 60 bestaan.