Over ons

Zonta is een democratische organisatie – de clubleden oefenen via hun clubbestuur invloed uit op de doelstellingen
van de wereldwijde koepelorganisatie Zonta International tijdens de tweejaarlijkse internationale Conventie. Tijdens
de Conventie in Hamburg in de zomer van 2022 committeerden de Zontaclubs zich aan het motto: “bouwen aan
een betere wereld voor vrouwen en meisjes”.

Zontaclub Gouda

In 2000 is club opgericht door een actieve groep vrouwen. Een aantal van hen is nog altijd lid. Nu bestaat onze actieve club zo’n 25 leden uit velerlei beroepsgroepen, achtergronden en leeftijden.
Maandelijks komen we bij elkaar voor een inspirerende avond. We nodigen inspirerende sprekers uit en brengen ook regelmatig een bedrijfsbezoek bij uiteenlopende organisaties. Andere leuke activiteiten van de club zijn onder andere ons kerstdiner en nieuwjaarsactiviteit.
Jaarlijks zetten wij ons actief in voor de wereldwijde campagne Orange the World, om geweld tegen vrouwen en meisjes een halt toe te roepen. Dit doen wij in Gouda samen met de serviceclubs Soroptimisten Gouda en Innerweels in Waddinxveen.

Zonta International en Zonta Nederland

Zonta International is een wereldwijde organisatie met meer dan 26.000 leden in 1.100 Zonta-clubs in 63 landen. In 2019 vierden we ons 100-jarig jubileum en de mijlpalen die ons hebben gemaakt tot de organisatie die we vandaag zijn.

Zonta International werkt samen met organisaties en coalities die de visie van Zonta International delen in een
wereld waarin vrouwenrechten worden erkend als mensenrechten en waarin elke vrouw haar volledige potentieel
kan verwezenlijken. Door samen te werken met gelijkgestemde organisaties vergroot Zonta International haar bereik en impact om meer vrouwen en meisjes over de hele wereld in staat te stellen hun rechten te realiseren.
Zontaclubs in Nederland zijn verenigd in area 04 van District 29 van Zonta International. Elke Zonta area heeft een
bestuur bestaand uit democratisch door de clubs in de area gekozen bestuursleden. Omdat area 04 samenvalt met de landsgrenzen van Nederland spreken we voor het gemak over: Zonta Nederland.

Zonta is neutraal, niet partij- of religiegebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in.
De doelstelling van Zonta komt overeen met andere serviceclubs. Zonta is dan ook lid van de Stichting Interservice
Nederland (SIN).

Build a better world for women and girls