Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de Zonta Clubs Nederland

Datum laatste wijziging: 1-5-2024

1. Inleiding

Welkom bij de Zonta Clubs Nederland. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle interacties en activiteiten tussen de Zonta Clubs Nederland en haar leden, vrijwilligers, deelnemers aan evenementen en andere betrokken partijen. Door deel te nemen aan onze activiteiten, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

2. Over de Zonta Clubs

De Zonta Clubs Nederland is een onderdeel van Zonta International, een wereldwijde organisatie die zich inzet voor de empowerment van vrouwen door middel van service en advocacy. Als non-profit vrijwilligersorganisatie richten wij ons op het bevorderen van gelijkheid, onderwijs en gezondheid voor vrouwen en meisjes.

3. Vrijwilligerswerk

  • Aanmelding en acceptatie: Vrijwilligers dienen zich aan te melden via onze officiële kanalen.
  • Verantwoordelijkheden: Vrijwilligers dienen zich te houden aan de taken en richtlijnen zoals beschreven.
  • Beëindiging: Vrijwilligerswerk kan te allen tijde door zowel de vrijwilliger als de organisatie worden beëindigd, met inachtneming van een redelijke kennisgeving om de continuïteit van de projecten te waarborgen.

4. Gedragscode

Alle betrokkenen bij de Zonta Clubs Nederland dienen zich te houden aan onze gedragscode, die respect, integriteit en professionaliteit in alle activiteiten benadrukt. Discriminatie, pesten of enige vorm van misbruik wordt niet getolereerd.

5. Intellectueel eigendom

Al het materiaal en informatie verstrekt tijdens onze activiteiten blijven eigendom van Zonta Clubs Nederland. Gebruik van dergelijk materiaal buiten de activiteiten om vereist expliciete schriftelijke toestemming van het bestuur.

6. Aansprakelijkheid

De Zonta Clubs Nederland is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade of verlies van eigendommen van vrijwilligers of deelnemers tijdens activiteiten, tenzij sprake is van grove nalatigheid of opzettelijke schade vanuit de organisatie.

7. Privacy

Wij nemen de privacy van alle betrokkenen serieus en handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, is te vinden in ons Privacybeleid.

8. Wijzigingen aan de voorwaarden

De Zonta Clubs Nederland behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen. Nieuwe voorwaarden worden effectief na publicatie op onze website en zullen van toepassing zijn vanaf dat moment.

9. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.